Trường Luật tập 9

Law School / Loseukul
Lượt xem: 39,397
Cập nhật: 16 / 16 tập
Khi sự việc nghiêm trọng xảy ra tại ngôi trường danh giá của họ, một giáo sư luật khó tính cùng các sinh viên đầy tham vọng thử thách thứ công lý được thực thi theo luật.
Trường LuậtLaw School / Loseukulphim Hàn Quốc Trường Luật Trường Luật tập 9 Trường Luật tập 16Trường Luật mới nhất Trường Luật Viet-Engsub Trường Luật FHD